Collegium

En blogg om utbildning, karriär, personlig utveckling och allmänt välmående

Läxhjälp - Få hjälp med dina studier

Allt större krav ställs i skolorna och det redan från grundnivå. Har man då halkat efter en bit eller har svårt för ett ämne kan det lätt bli att det känns som ett oöverstigligt hinder. Det finns dock hjälp att få, både för barn i grundskolan och dig som går på gymnasiet. Hos Smartstudies.se kan barn och ungdomar få hjälp med läxläsning. SmartStudies är experter på matematik, studieteknik och motivation men de erbjuder även i stort sett alla ämnen som ges i grundskolan och gymnasiet. Du hittar alla ämnen som de ger studiehjälp med på deras hemsida. Hos SmartStudies får barnen eller ungdomarna en egen coach som hjälper till med att sätta upp en studieplan som är anpassad efter förmåga och mål. Men läxhjälp kan barnen enkelt komma i fatt eller höja sina betyg och det på ett enkelt sätt. Att få hjälp med sina studier, ökar barnens och ungdomarnas självförtroende och genom att lära sig hur man på bäst sätt studerar, så blir det enklare för dem i skolan.

Så här fungerar Smartstudies

Läxhjälp fungerar på följande vis:

Besök SmartStudies hemsida

På SmartStudies hemsida kan ni se vad det är för ämnen som de undervisar i, och i vilka städer i Sverige som de håller till i.

11 May 2015