Collegium

En blogg om utbildning, karriär, personlig utveckling och allmänt välmående

Råd vi köp av hjärtstartare

Funderar du på att investera i en hjärtstartare till arbetsplatsen, eller annan plats där många människor rör sig dagligen? Det är mycket väl investerade pengar. På sajten hearty.se kan du läsa om hjärtstartare, om HLR och om överlevare som tack vare teknologi och mänskliga hjälteinsatser överlevt ett plötsligt hjärtstillestånd.

De människor som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd har liten chans att överleva, åtminstone om man tyder klassisk statistik. Mellan 5-10 % av alla som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd överlever och det gäller att människor i ens närhet handlar snabbt och fokuserat för att man ska ha en chans. Finns det first responders i närheten som omgående påbörjar HLR ökar denna siffra till häpnadsväckande 70 %. Hjärnan tar allvarlig skada efter bara några minuter utan syre och fem minuter efter hjärtstilleståndet är hoppet för överlevnad minimalt, så varje sekund räknas.

Tänk på detta

När man ska köpa hjärtstartare så ställs man inför flera val. Det finns många olika modeller på marknaden. Var noga med att välja en som uppfyller de strikta kraven som utfärdats av svenska HLR-rådet.

En hjärtstartare kommer alltid med tydliga användningsinstruktioner. Chansen är liten att personen som nödgas att använda hjärtstartaren har erfarenhet av att använda en sådan så instruktionerna är oerhört viktiga. Får man bara igång hjärtstartaren så får man muntliga instruktioner för både användning och hur man ska fortsätta med manuell HLR.

Köpa hjärtstartare

På hearty.se kan man inte bara läsa om hjärtstartare utan också köpa dem. Alla hjärtstartare som säljs på hearty.se uppfyller de stränga krav som svenska HLR-rådet ställt ut.

Förutom själva hjärtstartaren finns det på sajten också tillbehör, skåp och annat viktigt att köpa till. Alla som har ansvar för offentliga platser bör ta sitt ansvar och investera i en potentiell livräddare. Sedan ska man såklart också ta ansvar för dess underhåll.

29 Aug 2015