Collegium

En blogg om utbildning, karriär, personlig utveckling och allmänt välmående

Hjärt- och lungräddning

En HLR-utbildning är något som kan rädda liv och som varje företag i landet borde överväga att ge till sina anställda. En HLR utbildning kan beställas från bland annat hjärtgruppen som är specialister inom området.

Vad man får med i utbildningen är en 60-90 minuters genomgång av både teori och praktik. Dock ligger huvudvikten vid det praktiska. Innehållet är följande;

Vad innebär en HLR-utbildning?

Efter genomförd kurs kommer deltagare att få ett kort som intygar att de har genomfört kursen och har kompetens för HLR. Under kursen kommer varje deltagare ha tillgång till en egen docka att öva på för maximering av inlärning. Instruktörerna är certifierade inom HLR av svenska HLR-rådet och har dessutom gått igenom eller läser en pågående utbildning som läkare med erfarenhet av akut sjukvård.

För er som aldrig har hört talas om HRL innan kommer här något som alla bör veta och är otroligt viktigt om man vill hjälpa en person i nöd.

20 May 2015