Collegium

En blogg om utbildning, karriär, personlig utveckling och allmänt välmående

Sida 4

Läxhjälp - Få hjälp med dina studier

11 maj 2015

Allt större krav ställs i skolorna och det redan från grundnivå. Har man då halkat efter en bit eller har svårt för ett ämne kan det lätt bli att det känns som ett oöverstigligt hinder. Det finns dock hjälp att få, både för barn i grundskolan och dig som går på gymnasiet. Hos Smartstudies.se kan barn och ungdomar få hjälp med läxläsning. SmartStudies är experter på matematik, studieteknik och motivation men de erbjuder även i stort sett alla ämnen som ges i grundskolan och gymnasiet. Du hittar alla ämnen som de ger studiehjälp med på deras hemsida. Hos SmartStudies får barnen eller ungdomarna en egen coach som hjälper till med att sätta upp en studieplan som är anpassad efter förmåga och mål. Men läxhjälp kan barnen enkelt komma i fatt eller höja sina betyg och det på ett enkelt sätt. Att få hjälp med sina studier, ökar barnens och ungdomarnas självförtroende och genom att lära sig hur man på bäst sätt studerar, så blir det enklare för dem i skolan.

Så här fungerar Smartstudies

Läxhjälp fungerar på följande vis:

  • Läxhjälp i hemmet –barnen får hjälp i hemmet eller ett bibliotek nära dem, på de tider de kan
  • Hjälp med ämnen som fysik, kemi, biologi och språk
  • Lektioner på 90 eller 120 minuter, veckovis, eller timmar vid behov
  • Tillgång till kompententa lärare
  • Utvecklingsrapporter

Besök SmartStudies hemsida

På SmartStudies hemsida kan ni se vad det är för ämnen som de undervisar i, och i vilka städer i Sverige som de håller till i.

Välkommen till collegium.se!

Collegium är ett latinskt ord som betyder sammanslutning och ordet har stark förankring i det svenska språket, dock med stavningen kollegium. Kollegium på svenska kan referera till två olika saker, antingen ett äldre statligt ämbetsverk eller en friare grupp av arbetskamrater inom en arbetsplats eller yrkesgrupp (hämtat från Wikipedia). 

Denna blogg behandlar alla möjliga ämnen, inte sällan förknippade med utbildning och karriär men också personlig utveckling och allmänt välmående. Här finns lite av en potpurri när det gäller ämnen och ett av syftena med bloggen är att lyfta svenska produkter och företag som erbjuder något utöver det vanliga.

Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev:

Gilla mig på Facebook:

Senaste inläggen: