Collegium

En blogg om utbildning, karriär, personlig utveckling och allmänt välmående

Se till att göra en riskanalys

Om du är ett företag som behöver få en solidare grund att stå på, inför viktiga omstruktureringar, så är en riskanalys ett sätt att göra det på. Genom riskanalys så bedömer man sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser och kan förebygga dem innan de uppstår. Riskanalys kan även vara synonymt med säkerhetsanalys och riskvärderingar och det är ett sätt att systematiskt använda sig av information som är tillgänglig för att beräkna och beskriva risker med ett visst givet system. Dessutom kan en riskanalys göras på olika sätt, de kan vara kvalitativa, semikvantitativa eller kvantitativa. Det finns en mängd olika företag som mer än gärna gör riskanalys åt dig, men de tar ofta ut höga avgifter. Nu kan du på ett enkelt sätt få en riskanalys direkt i din mobil, via en smart app, som du laddar ner helt själv!

Ladda ner riskanalys-appen

Det är enkelt att ladda ner appen, som du kan läsa mer om på riskanalys.tips. Bakom appen ligger företaget 21st Century Mobile och det är dem du kontaktar för att skapa ett konto som du behöver för att kunna göra egna riskanalyser.

21st Century Mobile

Teamet på 21st Century Mobile kan med sin app riskanalys ge dig;

8 okt 2015